Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2017

July 03 2015

3157 c836
Reposted fromlittlebreath littlebreath viabutterfly94 butterfly94
Wychodzę z założenia, że jeśli ktoś wkłada całe swoje serce w nawet najmniejsze detale, to może na tym tylko zyskać.
— Jakub Rzeźniczak
6470 1003
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viasolivagant solivagant
Reposted frompanimruk panimruk viaposterestante posterestante
nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
wszystkiego najlepszego
dokładnej sumy niedokładnych danych
miłości nie dla ciebie
czekania na nikogo

przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki

bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas

Jan Twardowski

Reposted frommalgretout malgretout vianiedokonca niedokonca
Kalaloch Beach, WA
Reposted fromkasjencja kasjencja viamadadream madadream
9128 65a5 600
9125 9fce
Reposted byowcaozysdancingwithaghostzelkowypotworpannakiesfujitsuhskrzacikflameonmotherfuckersizannalasicaNSFWorldin-flagranti
9124 9bfc
Reposted bystickfigurepaulinac26fujitsuhflameonmotherfuckers
9120 323d
Reposted byjchigolucasthelocusthpcnekharafapfapfappuremindgrrrlschceblantao5ranoJakisproblemNoizaSchokielokikunegundafujitsuhLilituCiupusflameonmotherfuckerszamknioczymatusschachiwetpapersucznikrugalNSFWorlddesertpsychoihuarraquaxstankovicbudasmirandonacianefnsfwdesertpsychoShori
9119 d224
Reposted byfujitsuhflameonmotherfuckers
9116 44b9
9114 7cbb
Reposted bylucasthelocustchmielowaaleksandramaria
9113 0656
9112 106a
Reposted bypaulinac26fujitsuh
Seks jest jak gra w brydża. Jeżeli nie masz dob­re­go par­tne­ra to mu­sisz mieć przy­naj­mniej dobrą rękę.
— Woody Allen

June 29 2015

5224 57ce
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadlaczegonie dlaczegonie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl